VBC Real

aktualne aktualne aktualne

Naša spoločnosť VBC Real, s.r.o. patrí k špičkám vo svojom odbore a v súčasnosti zamestnávame viac ako 25 zamestnancov. Aktívne zasahujeme všetky segmenty stavebného trhu po celom Slovensku a ponúkame systémové riešenia, ktoré vyvíjame na základe skúseností odborníkov z rôznych profesií. Vo vzťahu k zákazníkom a subdodávateľom uplatňujeme etický kódex jednania, vďaka čomu si budujeme silnú dôveru v našu spoločnosť.

Sme jedna zo stavebných spoločností na Slovensku, ktorá chce minimalizovať negatívne vplyvy vlastných podnikateľských aktivít na životné prostredie. Sme si vedomí svojej nezastupiteľnej zodpovednosti za ochranu životného prostredia, ochranu zdravia svojich zamestnancov a za naplňovanie legislatívy v tejto oblasti.

Naším cieľom je byť jednou zo špičkových stavebných spoločností, ktorá svojou finančnou stabilitou zabezpečí zákazníkom istotu splnenia ich predstáv o najvyššej kvalite stavebného diela a obchodného vzťahu. Zákazníkom chceme naďalej spĺňať ich potreby v požadovanom čase, v najvyššej kvalite a s použitím najmodernejších technológií.