VBC Real

aktualne aktualne aktualne

Malá mechanizácia, zariadenie staveniska a dopravné prostriedky vrátane súvisiacich služieb – to všetko ponúkame buď na prenájom alebo zapožičanie.